Thông báo thanh lý tài sản In
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 06 Tháng 4 2015 14:16

Công ty cổ phần Xi Măng Tiên Sơn Hà Tây

 

Địa chỉ: xã Hồng Quang - Ứng Hòa - Hà Nôi

 

Điện thoại: 0433 775 135

 

Fax: 0433 775 259

 

Công ty cần bán thanh lý một số tài sản không còn dùng có danh mục kèm theo (có bản scan). Quý khách hàng có nhu đăng ký mua xin mời đến công ty làm thủ tục.

 

 

Hà Nội. Ngày 02 /11/2013

 

 

Thay mặt công ty

 

 

Giám Đốc

 

 

Nguyễn Thế Nhậm (đã ký)